Witamy, Gościu
Nazwa użytkownika Hasło: Zapamiętaj mnie

Posługiwanie się mapą w UTM
(1 przeglądających) (1) Gość
  • Strona:
  • 1

TEMAT: Posługiwanie się mapą w UTM

Posługiwanie się mapą w UTM 3 lata, 8 mies. temu #1058

  • sekc. ZS Sebastian DUDEK
Wiadomości ogólne.
Na mapach dostosowanych do standardów NATO zachowano dotychczasowy system opisu godeł arkuszy map, opartych o podział arkuszowy i godłowy Międzynarodowej Mapy Świata 1 : 1000000. Mapy te obejmują swoim zasięgiem dwa sąsiadujące arkusze pojedyncze, przy czym zawsze łączony jest arkusz o godle nieparzystym z następującym po nim arkuszem parzystym. Nazwę arkusza stanowi zazwyczaj nazwa największej miejscowości znajdującej się na danym arkuszu.
Przykłady:
1 : 25000 N - 33 127 D - C,D SIENIAWA
1 : 50000 N - 33 - 127 - C,D SULĘCIN
1 : 100000 N - 33 127, 128 MIĘDZYRZECZ

Na każdej mapie zastosowano literowo - cyfrową formę oznakowania serii map. Każdy numer serii składa się z litery i trzycyfrowej liczby. Na podstawie litery i numeru serii identyfikuje się obszar objęty mapą, skalę mapy oraz numer danej mapy np.:
1 : 25000 ( Seria M853) oznacza:
M - mapa z rejonu Europy Zachodniej; 1cm na mapie = 250 m w terenie;
8 - skala 1 : 25000; 4cm na mapie = 1km w terenie;
5 - mapa z obszaru Polski; odstęp między liniami siatki UTM 4cm = 1km
3 - trzecie kolejne wydanie map w tej skali;

1 : 50000 ( Seria M753) oznacza:
M - mapa z rejonu Europy Zachodniej; 1cm na mapie = 500 m w terenie;
7 - skala 1 : 50000; 2cm na mapie = 1km w terenie;
5 - mapa z obszaru Polski; odstęp między liniami siatki UTM 2cm = 1km
3 - trzecie kolejne wydanie map w tej skali;

1 : 100000 ( Seria M653) oznacza:
M - mapa z rejonu Europy Zachodniej; 1cm na mapie = 1km w terenie;
6 - skala 1 : 100000; odstęp między liniami siatki UTM 2cm = 2km
5 - mapa z obszaru Polski;
3 - trzecie kolejne wydanie map w tej skali;

Nowe wydania tej samej serii w danej skali otrzymują kolejne numery; wyższy numer wydania wskazuje, że mapa zawiera bardziej aktualnie informacje. Po wydaniu podawane są inicjały kodowe instytucji wydającej mapę (OTSG WP Oddział topograficzny Sztabu Generalnego WP).
Siatka meldunkowa UTM służy do określania miejsca na powierzchni ziemi podawanego następnie w rozkazach i meldunkach. System używany przez wojska lądowe i przez inne rodzaje sił zbrojnych podczas wspólnych operacji z wojskami lądowymi. Na mapie 1 : 250000 linie siatki UTM drukowane w kolorze niebieskim tworzą siatkę kwadratów 10 x 10km (4cm x 4cm na mapie). Zapis współrzędnych punktu w systemie meldunku składa się z grupy liter i cyfr pisanych w sposób ciągły. Ilość cyfr w zapisie współrzędnych zależy od dokładności określenia położenia punktu, ale musi być parzysta. Pierwsza połowa cyfr określa zawsze odległość od lewego boku kwadratu, druga od boku dolnego. Niezależnie od ilości cyfr niestosuje się pomiędzy nimi odstępów i znaków przestankowych.

Określanie współrzędnych prostokątnych w systemie UTM określonego punktu na mapie.
Określenie wartości wschodniej E - w prawo, w kierunku wschodnim od lewego boku kwadratu jednokilometrowego.
Odczytać cyfrę przy pionowej siatce z lewej strony określonego punktu 07
oszacować odstęp między linią siatki, a punktem (z dokładnością do 100m) 6
Wartość E 076
Określenie wartości północnej N - w górę, w kierunku północnym od dowolnego boku kwadratu jednokilometrowego.
Odczytać cyfrę przy poziomej linii siatki znajdującej się poniżej określonego punktu 10
oszacować odstęp między linią siatki, a punktem (z dokładnością do 100m) 1
Wartość E 101 Współrzędne meldunkowe wewnątrz kwadratu 100 kilometrowego. 076101
Ilość cyfr w zapisie określa dokładność określenia położenia punktu (np. sześciocyfrowy zapis oznacza dokładność 100m.)
Ilość cyfr w zapisie zawsze musi być parzysta.
Ustalanie współrzędnych meldunkowych:
1. Ustalenie oznaczenia literowego kwadratu 100km. np. WU
2. Ustalenie współrzędnych prostokątnych w systemie UTM np. 076101
3. Ustalenie pola strefowego np. 33U
4. Pełne współrzędne meldunkowe 33UUWU076101
Na mapach dostosowanych do standardów NATO nie są pokazywane wyloty siatki
meldunkowej UTM dla sąsiedniej strefy odwzorowawczej.

Określanie punktu na mapie według zadanych współrzędnych w systemie UTM.
Podane są pełne współrzędne meldunkowe punktu na mapie: 33UWU076101
1. Ustalić pole strefowe - 33U
2. Ustalić oznaczenia kwadratu 100km. - WU
3. Ustalić położenie punktu 076101
Przecięcie się określonych wcześniej linii w danym kwadracie kilometrowym wskazuje położenie szukanego punktu: Kościół w SULĘCINIE (mapa N-33-127-C,D Sulęcin)
  • Strona:
  • 1
Wygenerowano w 0.20 sekundy